Zámek

Zámek Brandýs nad Labem je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie.

Zámek Brandýs byl oblíbené letní sídlo císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudový zámek císařovny Marie Terezie, byl hlavní stan císaře Františka I. v čase napoleonských válek, sběratelské muzeum arcivévody Ludvíka Salvátora, nejmilejší zámek posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského.

Také vy se můžete stát hosty na brandýském zámku při prohlídce v původních císařských komnatách, v apartmánu blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity, v zámecké knihovně toskánských Habsburků, v expozici uniforem a zbraní císařské kavalerie, v zámecké obrazárně.

Reprezentační sály i nádvoří a zahrada brandýského zámku nabízejí množství zážitků při koncertech komorní hudby a zámecká kaple, místo královské tradice, se může stát vznešeným prostorem pro Váš svatební obřad.

K historickým výročím se na brandýský zámek sjíždějí návštěvníci z mnoha evropských zemí a zámek je místem romantiky starých časů a nádhery historických uniforem.

Kočárovna

Plantáž 2480

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Běžná otevírací doba

Po – Pá: 10 – 17 hod  So – Ne: 11 – 16 hod

Otevřená galerie 

Záměr  Výstavní prostory zámecké Kočárovny umožňují prezentaci hlavně místním umělcům, malířům, řemeslníkům, sběratelům. Vystavují zde jak profesionálové, tak také amatéři, prezentující své koníčky a jejichž práce často dosahuje profesionální úrovně. Ideově jsou, myšlenkou i náplní, propojené s rodinným klubem Kočár, který je v tomto zařízení odsouhlasený závaznou směrnicí města. Výstavní prostory jsou dnes již neodmyslitelnou součástí Kočárovny jako celku. Výstavní prostory Kočárovny, nebo také Otevřená galerie, kam je vstup návštěvníkům volný, (prostory jsou během stanovené otevírací doby návštěvníkům zdarma otevřené), jsou i pro své atraktivní umístění v bezprostřední blízkosti zámku velice vyhledávaným místem nejen místními obyvateli a turisty, ale i profesionálními a amatérskými umělci.

Možnosti centra

  • Výstavní prostory jsou k dispozici i odborům Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jakožto zřizovateli a provozovateli objektu.
  • Prostory využívají ke své prezentaci také místní spolky a organizace.
  • Vítáme také jednotlivce, všechny věkové kategorie, podpoříme především mladé začínající umělce s různorodým zaměřením jejich tvorby, pro které by idea výstavních prostor měla být a je inspirací, jak se učit prezentovat před veřejností, kultivovat svůj, nejen mluvený, projev.

KOČÁR, bezbariérový, multifunkční prostor

Možnosti využití :

  • Kočárovna funguje pravidelně jako rodinný klub Kočár se svými aktivitami a programem, jehož zaměření je dáno komunitním plánem. Druhá část kočárovny, výstavní prostory, je také určena pro komunitní činnosti, je zde možnost uspořádat prostorovým možnostem odpovídající a tématicky vhodné společensko-kulturní aktivity, výstavy malého rozsahu, prezentace, přednášky a besedy.
  • Bližší informace o možnostech pořádání vašich výstav, vernisáží, doprovodných akcí, a dalších kulturních akcí, jako např. koncertů, přednášek, autorských čtení, vám ráda podá vedoucí kočárovny.
  • Prostory rodinného klubu KOČÁR slouží bez rezervace po celou dobu otevíracích hodin návštěvníkům zámku a zámecké zahrady, všem, kteří potřebují ve městě něco vyřídit, nakoupit a potřebují nějaké zázemí, azyl.
  •  V dopoledních hodinách mohou kočárovnu využít např. školní zařízení, at´už jako doplněk návštěvy zámku (svačina, kvíz v návaznosti na prohlídku), nebo v rámci alternativní výuky žáků v přírodě (projektové dny, atd.). Do prostor kočárovny se vejde určitě 1 třída. Toto je možné na základě rezervace.
  •  V odpoledních hodinách probíhá v rodinném klubu pravidelný program. Na pravidelný program není nutná rezervace a je zdarma. Může přijít každý, kdo bude mít chut´ a čas . Kdo se programu neúčastní, program respektuje. Cíleně je program zaměřen především na starší školní děti (žáky, studenty), kteří potřebují vyplnit volný čas mezi jednotlivými kroužky, jsou sami doma, čekají na pravidelné dopravní spojení, atd.
  • Na základě předem domluveného termínu se nabízí možnost pro širokou veřejnost v prostorách rodinného centra a výstavních prostor kočárovny uspořádat vlastní aktivitu (rodinná, přátelská setkání, divadélka, čtení, koncerty, prezentace, besedy, aj.)