filmy v ČT

El Balearo / O Ludvíku Salvátorovi Toskánském /, vzdělávací cyklus Profily, ČT 2007

Karel I. / král Karel I. v Brandýse nad Labem /, Historický magazín, ČT 2007

Zámek Brandýs nad Labem , cyklus Večer na téma…zámky, ČT 2007

Toulavá kamera I. a II., ČT 2007

Karel I. / osobnost krále Karla I. / cyklus Nepohodlní, ČT 2008

Brandýští dragouni /vojenská historie regionu brandýského Polabí / cyklus Hledači času, ČT 2008

Karel VI. a František Adam Schwarzenberg, / cyklus Bílá místa, ČT 2009

Pouť k Palladiu, dokument, ČT 2009