historická expozice

Historická expozice, veřejnosti otevřená v roce 2004, je instalována v sálech a chodbách prvního patra, v autentických prostorách reprezentačních komnat císaře Rudolfa II. a v apartmánu blahoslaveného krále Karla I. acísařovny Zity.

Součástí prohlídky je pracovna se sbírkami vědce a cestovatele Ludvíka Salvátora Toskánského, zámecká knihovna toskánských Habsburků, zámecká obrazárna a expozice vojenské historie, uniforem a zbraní císařské kavalerie Brandeis Garnison.

V sálech gotického hradu ve druhém patře zaujme nejrozsáhlejší rodokmen královských a šlechtických rodů od prvních Přemyslovců po současné panovníky monarchií Evropy, bývalá zámecká kaple i samostatná stálá výstava, podávající pravdivý obraz o vojenských pracovně-technických praporech, známých pétépácích z dob komunistické totality.

Při návštěvě zámku lze s trochou štěstí potkat brandýské dragouny v modrých uniformách s červenými rajtkami i hodnostáře dvora Marie Terezie ve zlatem zdobených kabátcích. Návštěvníci mohou projít sklepení gotického hradu, černou kuchyni a zastavit se k odpočinku v zámecké zahradě, jejíž součástí je proslavená rudolfinská balustráda, císařská chodba Rudolfinka i švédské bastiony z dob 30-ti leté války.

 

Historická expozice zámku Brandýs nad Labem

Autor:
PhDr. Milan Novák


Odborní poradci:
PhDr. Pavel Kroupa
PhDr. Petr Mašek
PhDr. Eva GregorovičováPhDr.Ladislav Čepička
Mgr. Milan Němeček Ph.D.
Dr.Phil. Brigitta Mader
Arch. Quido Carrai Ph.D.


Investor a realizátor projektu:
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav


Realizační tým:
PhDr. Milan Novák, odbor kultury, cestovního ruchu a správy zámku
Bc. Vít Rejthar, kastelán zámku
Soňa Adamusová
Petr Enc
Josef Ziegler

 

Odborný dohled:
PhDr. Pavel Kroupa, Národní památkový ústav
Václav Krátký, Státní úřad památkové péče
PhDr. Helena Koenigsmarková, Umělecko-průmyslové muzeum
PhDr. Petr Mašek, Národní muzeum

 

Vedoucí realizátoři odborných činností:
Akad. mal. Mgr. Jan Chejn, restaurátor
Akad. arch. Milan Hubeňák, restaurátor

 

Výtvarné řešení:
PhDr. Milan Novák
Kamil Voděra (www.FOTO-GRAFIKA.cz)

 

Partneři:
Oblastní muzeum Praha východ
Národní muzeum Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
Vojenský historický ústav Praha
Národní archiv ČR
Národní památkový ústav České Budějovice
Královská kanonie Premonstrátů na Strahově
Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou
Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav
Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem
Státní zámek Sychrov
Muzeum Hl. města Prahy
Městské muzeum Čelákovice
Husitské muzeum Tábor
Ludwig Salvator Forschung Wien-Trieste
Universita di Firenze