historické akce

Císařský a královský zámek Brandýs je dějištěm historických akcí, které připomínají jeho slavnou minulost.

V rámci tradice jsou věnovány vojenské historii  nejrůznějších dob a období, kdy bylo město i zámek sídlem rytířů a obrněných bojovníků, regimentů císařské armády, dějištěm manévrů a místem bitevních střetnutí, kdy se zde usídlili vojáci cizích armád, ať již Angličané, Švédové či Prusové.

Některé z těchto historických akcí se staly akcemi tradičními, které každoročně na zámek do Brandýsa lákají stovky a tisíce návštěvníků, svým programem reagují na velká dějinná výročí a jsou příležitostí k setkávání českých, moravských i zahraničních spolků v historických uniformách.

Audience u císaře Karla I.
vojensko-historická akce, pořádaná ke vzpomínce na posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského každoročně v závěru dubna a počátkem května, je jednou z nejvýznamnějších historických a vojensko- historických akcí v ČR, známá a navštěvovaná účastníky a oficiálními hosty ze všech sousedních zemí střední Evropy.

Vánoční historické trhy
vojensko – historická akce s  nejrůznější dobovou tématikou, s vojenským příběhem a historickým tržištěm plným starých řemesel se koná každoročně v prosinci v nádvoří zámku a její výtěžek je věnován na opuštěná zvířata v útulcích.

Brandýské lovy
akce nejen pro příznivce myslivosti a ochrany přírody navazuje na staletou tradici brandýského panství jako císařské honitby a brandýského zámku jako letního a loveckého sídla panovníků a její program vedle výstav trofejí a výsledků práce mysliveckých sdružení regionu nabízí dobové ukázky práce loveckých a asistenčních psů, sokolníků a dravců, barokního ježdění a koňské drezúry, střelby, lukostřelby…

Symposion Ludvíka Salvátora
je tradiční a každoroční připomínkou osobnosti a díla vědce a cestovatele, habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského. Svojí formou populárně-vědeckého kolokvia a setkání badatelů, členů spolků a společností Ludvíka Salvátora a hostů z Itálie, z Baleárských ostrovů, Rakouska či Slovinska, představitelů muzejních a vědecký institucí, studentů a příznivců i svým kulturním programem rozvíjí mezinárodní odkaz tohoto pozoruhodného majitele brandýského panství.

Rudolfinské slavnosti, Brandýské šermířský rozvernosti, Národní svatováclavská pouť, Slavnosti Palladia a další – akce, při nichž se na zámku i ve městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi můžete setkat s výpravným historickým programem…

zajímavé odkazy:

www.http://audience-brandys.cz/
www.gardabrandys.websnadno.cz
www.ludwig-salvator.com/cz/basis.