Stručná historie

Zámek Brandýs nad Labem – sídlo císařů a králů – patří k významným renesančním památkám Čech. Býval letním a loveckým zámkem panovníků a je pevně spjat s hlavním proudem českých dějin.V průběhu 5 staletí jej navštívili všichni císaři Habsburské dynastie.

Původní gotický hrad ze 14. století se v  roce 1547 stal majetkem české královské komory a loveckým sídlem císaře Ferdinanda I. Významní umělci dvorského okruhu byli autory renesanční přestavby, která zámku přinesla i skvostnou sgrafitovou výzdobu.

Město Brandýs nad Labem bylo v roce 1581 povýšeno na královské komorní město, neboť zámek si velmi oblíbil císař Rudolf II. a vybavil jej jako své hlavní mimopražské sídlo. Často sem zajížděl, užíval nádherné zahrady, pořádal hony a hostil významné osobnosti – mezi jinými i hvězdáře Tychona Brahe.

Častou návštěvou na zámku býval císař Ferdinand III., který se v časech 30-leté války zasloužil o záchranu staroboleslavského Paladia země České, za lovem sem přijížděl císař Karel VI. s celým dvorem. Marie Terezie se tu seznámila se svým chotěm Františkem Štěpánem Lotrinským a odsud vyjížděla do Prahy ke královské korunovaci. Císař František I. měl na zámku v Brandýse svůj hlavní stan v čase napoleonských válek a přijal zde roku 1813 ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. k jednání koalice proti Napoleonovi před vítěznou Bitvou národů u Lipska.

Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko- uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský, který zde pobýval už ve svém mládí jako důstojník 7. pluku lotrinských dragounů. V roce 1911 sem přivedl i svoji choť Zitu z rodu Bourbon-Parma, která na klidné časy prožité v Brandýse vzpomínala jako na ty nejkrásnější ve společném  životě s císařem, jehož papež Jan Pavel II. v roce 2004 prohlásil blahoslaveným.

Zámek Brandýs nad Labem byl po roce 1918 jako majetek Habsburské dynastie vyvlastněn československým státem a užíván jako kancelářská a dílenská budova Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů včetně nájemních bytů. V problematickém stavu jej v roce 1995 převzalo od státu Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se stará o jeho památkovou rekonstrukci a provoz.

Od roku 1860 zámek patřil rodině Toskánských Habsburků. Syn posledního toskánského velkovévody Leopolda II. arcivévoda Ludvík Salvátor, ve své době významný cestovatel a vědec, zde soustředil obsáhlé sbírky ze svých cest.