Svatby na zámku

Zámek Brandýs nad Labem místo pro Vaši svatbu

Romantický zámek, kde rádi pobývali rakouští císaři a čeští králové, kde císařovna Marie Terezie jako šestiletá dívka poprvé spatřila vévodu Františka Štěpána Lotrinského jako svého budoucího manžela a kde šťastné měsíce svého života prožil poslední císař a český král blahoslavený Karel I. Rakouský se svou novomanželkou, císařovnou Zitou, se může stát místem Vašeho sňatku.

Šťastné manželství císařovny Marie Terezie, obdařené šestnácti dětmi, manželská věrnost císaře Karla I. a císařovny Zity a jejich vzájemná posila v těžkostech života – to jsou předobrazy, k nimž se mohou snoubenci dnešní doby ve svých předsevzetích obracet, a kaple brandýského zámku, místo královské tradice, se může stát vznešeným prostorem pro Vaše svatební sliby.

Termín své svatby si snadno domluvíte na matrice Městského úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, kde získáte všechny další potřebné informace o podmínkách uzavření manželství a svatebních službách brandýského zámku.

Prohlídku prostorů zámku pro účely svatby si můžete domluvit se správcem zámku na tel.: 731 648 463 nebo kastelánem na tel.: 602 299 950.