Prohlídky zámku

Vážení návštěvníci,

PROHLÍDKY ZÁMKU
PROBÍHAJÍ V ÚTERÝ AŽ PÁTEK
OD 10.00 / 11.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00
PŘI POČTU MINIMÁLNĚ 5 OSOB.

PAUZA NA OBĚD 12.00 – 12.30