tradice


Zámek Brandýs nad Labem je místem tradice českých králů, která je pevně spjata s tradicí svatováclavskou a mariánskou na nejstarším poutním místě v Čechách, v sousední Staré Boleslavi.

České královské tradice v Brandýse nad Labem byly po pět století reprezentovány panovníky Habsburské dynastie, kteří jako dědici krve Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců z brandýského zámku ctili a ochraňovali památku svatováclavskou i ochranný obraz české země, symboly české státnosti.

Na zámku Brandýs nad Labem, na osobním sídle posledního císaře a krále Karla I. se také s pádem středoevropské monarchie česká královská tradice symbolicky uzavírá.

Pro více informací přejděte do dalších rubrik.